Tag Archives: พวงหรีด วัดเทพศิรินทร์

พวงหรีด วัดเทพศิรินทร์

พวงหรีด วัดเทพศิรินทร์

พวงหรีด วัดเทพศิรินทร์

พวงหรีด วัดเทพศิรินทร์เป็นวัดหลวงชั้นโท ประเภทราชวรวิหาร | พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้สร้างวัดนี้ขึ้นขณะมีพระชนมายุ 25 ปี เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติรวมทั้งอุทิศพระราชบุญกุศลสนองแก่กรมสมเด็จพระเทวดาศิรินทรามาตย์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง | ข้างในมีการวางแผนผังอย่างเป็นระเบียบ พูดอีกนัยหนึ่ง กำหนดให้มีสถานที่เรียนตั้งอยู่ฝั่งทิศตะวันออก เขตพุทธาวาสอยู่กึ่งกลาง รวมทั้งหลุมฝังศพอยู่ฝั่งตะวันตก (เป็นปริศนาธรรมที่เปรียบได้เสมือนดั่งชีวิตคน ซึ่งเริ่มด้วยวัยเด็ก กลางคน 

 

พวงหรีด วัดเทพศิรินทร์

 

รวมทั้งจบลงที่ความตาย)โบสถ์ขนาดใหญ่ ผนังด้านนอกเขียนลายรดน้ำ ผนังข้างในทาชาดเขียนลายทองคำรูปเทพยดา ซุ้มประตูหน้าต่างเป็นทรงพระมหามงกุฎประดับประดากระเบื้องเคลือบ เพดานเขียนลายทองคำรูปทวยเทพเทวดา พร้อมแกะสลักรูปเหรียญตรา 5 ตระกูล | พระนิรันตราย พุทธรูปประจำรัชกาลที่ 4 | วิหารท่านเจ้าคุณนรรัตนราชมานิต | ที่เผาศพหลวงหน้าพลับพลาที่ประทับอิสริยาภรณ์ รวมทั้งหลุมฝังศพหลวง (ที่เผาศพสำหรับพระราชวงศ์ ซึ่งไม่ได้สร้างพระเมรุฯ ที่ท้องสนามหลวง)

 

พวงหรีด วัดเทพศิรินทร์